• Prvi qualityaustria Forum

  Tema: Održivi uspeh za firme u Srbiji - snaga poverenja

  Ciljevi: Ukazati na kritične faktore za održivi uspeh, razmena najbolje prakse i iskustva i ukazati na međunarodni razvoj i trendove.

  Fotografije sa I QA Foruma

 • Drugi qualityaustria Forum

  Tema: Učenje za budućnost - Menadžment kvalitetom i auditi kao platforma uspeha i razvoja kompanija u Republici Srbiji

  Ciljevi: Cilj Foruma je da se kroz prezentacije, interaktivna izlaganja i diskusije podigne nivo svesti privredne javnosti o značaju integrisanih menadžment sistema kao preduslova za efikasnu organizaciju i procese EU integracija kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

  Fotografije sa II QA Foruma

 • Treći qualityaustria Forum

  Tema: Neusaglašenosti u sistemu kvaliteta u organizacijama u Srbiji - Poređenje sa međunarodnom praksom

  Ciljevi: Predstavljanje najnovijih revizija standarda, održivost i energetska efikasnost, sigurnost informacija, predstavljanje rezultata ADA projekta

  Fotografije sa III QA Foruma

 • Četvrti qualityaustria Forum

  Tema: Stvaranje mogućnosti kroz nove zahteve!

  Ciljevi: Upoznavanje sa novom strukturom standarda ISO 9001, predstavljanje novog ciklusa kurseva za menadžere sistema, prikaz najboljih primera iz GLOBALG.A.P. prakse; razmatranje alata za menadžment kontinuiteta poslovanja, identifikaciju i procenu rizika u ISMS, alata za stalno poboljšanje i prevenciju povreda na radu; upoznavanje sa aktivnostima Instituta za standardizaciju Srbije.

  Fotografije sa IV QA Foruma

 • Peti qualityaustria Forum

  Tema: Menadžment rizikom vs. spoznaja katastrofe – Meč u 10 rundi

  Ciljevi: Upoznavanje sa tajnama pametnog poslovanja; menadžment rizikom i upravljanje kontinuitetom poslovanja; menadžment kvaliteta u automobilskoj industriji; uloga Agencije za bezbednost hrane u prehrambenoj industriji; projekti za održivi razvoj i dr.

  Fotografije sa V QA Foruma

 • Šesti qualityaustria Forum

  Tema: There are new standards in town, come and see!

  Ciljevi: Izazovi prilagođavanja sistema menadžmenta novim zahtevima standarda; Razumevanje dobiti od uvođenja sistema menadžmenta energije; Unapređenje sistema menadžmenta bezbednosti hrane kroz ocenu dobavljača...

  Fotografije sa VI QA Foruma

Gore na vrh