Kursevi i obuke

Kursevi u ponudi QAC Opšti pojmovi i uslovi - sertifikacija pojedinaca ocena zadovoljstva polaznika kursaInternational TrainingsIMG_128445895040943person certification logo

Uz sertifikaciju sistema, jedna od najvažnijih aktivnosti Quality Austria Center je i ekskluzivno pravo na organizovanje kurseva, in-house treninga i seminara po razvijenoj šemi školovanja uz završni sertifikat qualityaustria i EOQ (European Organization for Quality).

Tim domaćih i stranih saradnika i stručnjaka iz različitih oblasti kao što su menadžment kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti hrane, sigurnosti informacija i dr. garantuje visok kvalitet prenošenja znanja i iskustava uz prilagođena predavanja i mnoštvo radionica sa praktičnim primerima za polaznike kurseva.

Određeni kursevi se organizuju uz saradnju sa predstavnicima austrijske organizacije “CIS – Certification & Information Security GmbH”.

 

 

Gore na vrh