Energetski menadžment

Prijava za kurseve

energetski menadzment

Zakon o efikasnom korišćenju energije

Struktura kursa

  • Osnove menadžment sistema
  • Energetski menadžment
  • Energetska tehnologija
  • Projektni zadatak
  • Ispit

Trajanje kursa: 4 dana kursa + 1 dan ispita

Pregled

Sistemi menadžmenta energijom, koji se zasnivaju na ISO 50001, postaju sve važniji. Sa jedne strane, oni su postali neophodni u uslovima konstantnog povećanja cene energije. Sa druge strane, tu su, pre svega, ojačani novim političkim uslovima. Sistem upravljanja energijom je dokazano sredstvo za poboljšanje energetske efikasnosti i posledično smanjenje emisije CO2. Sistem menadžmenta energijom uključuje sve radnje kao i organizacione i tehničke procese koji se planiraju i sprovode kako bi se osiguralo dostizanje traženih performansi uz optimizaciju potrošnje energije. Uspostavljanje strukturiranog sistema upravljanja energijom, uključujući i merne tehnike, odgovornosti i adekvatne operacije, može da pomogne da se značajno poboljša energetska efikasnost i na taj način dodatno smanje troškovi.

Ciljne grupe

Zaposleni koji su prethodno završili kurs za menadžere zaštite životne sredine kao i zaposleni odgovorni za poslove energetskog menadžmenta i energetske efikasnosti. Kao dokaz o uspešno odslušanom kursu svaki polaznik dobija qualityaustria sertifikat za Predstavnika sistema menadžmenta, nakon uspešno položenog ispita.

Sadržaj

  • Osnovni zahtevi standarda ISO 50001 i poređenje sa zahtevima u ISO 14001
  • Podizanje svesti i obuka
  • Energija i energetski resursi
  • Carbon Footprint
  • Energetske tehnologije

Saznajte više

Gore na vrh