Akreditacija

1.1 Akreditacija

Quality Austria Center posluje prema pravilima svoje matične sertifikacione kuće Quality Austria koja je akreditovana prema zahtevima standarda ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021 i ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 za procese koji su u domenu delatnosti Quality Austria Center. Svi validni sertifikati izdaju se od strane Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH na osnovu izveštaja koje formiraju auditori, predavači i ispitivači koji su angažovani u okviru Quality Austria Center.

 

SAZNAJTE VIŠE

Gore na vrh