Politika poslovanja

sertifikacija

Profesionalni sagovornik za sveobuhvatnu grupu tema u vezi sa “menadžmentom kvaliteta”

Quality Austria Center d.o.o. je ogranak nezavisne i međunarodno priznate austrijske organizacije qualityaustria, sa sedištem u Srbiji, koji se bavi svim temama u vezi sa menadžmentom kvaliteta, kvalitetom proizvoda, integrisanim sistemima menadžmenta i poslovnom izvrsnošću.

Na svojim ključnim tržištima, Quality Austria Center d.o.o. teži da zadovolji zahtevane ciljeve u pogledu tržišnog udela i pozicioniranja kao brenda visokog kvaliteta. Ono što Quality Austria Center d.o.o. izdvaja od konkurencije su usluge visokog kvaliteta koje su u skladu sa tri oblasti usluga u sveobuhvatnom portfoliu usluga u kombinaciji sa posebnim paketima usluga u skladu sa specifičnim zahtevima klijenata.

Osim toga, usluge su prilagođene zahtevima tržišta poštujući specifičnosti regiona i poslovnih grana. Profesionalizam u pružanju usluga i poverenje su od najveće važnosti.

Platforma za poslovnu saradnju sa domaćim klijentima i partnerima: priznata na nacionalnom i međunarodnom nivou

Quality Austria Center d.o.o., kao ogranak austrijske organizacije, deluje kao važan partner u regionu jugoistočne Evrope, međunardodno prizntaih organizacija i mreža. Ovo se odnosi na sve tri oblasti pružanja usluga od strane Quality Austria Center d.o.o.

U ovim mrežama, raširenim širom sveta, mesto nalazi saradnja, razmena iskustva i projektovanje standarda za usluge.

Zahvaljujući ovome, ažurno i progresivno pružanje usluge kao i širom sveta priznato pružanje usluga su zagarantovani klijentima. U suštini, dugoročna saradnja sa partnerskim organizacijama, smatra se ključnim faktorom uspeha.

Kompetentni pojedinci sa iskustvom garantuju uslugu visokog kvaliteta i posvećenost

Za pružanje usluga u svim poslovnim oblastima, Quality Austria Center d.o.o. pobeđuje zahvaljujući pojedincima sa iskustvom u raznim poslovnim granama, kompetentnošću i orijentacijom na klijente, koji pružaju uslugu sa punom posvećenošću i doprinose daljem razvoju postojeće mreže kompetentnosti.

Dalji razvoj u budućnosti

U svojoj mreži kompetencija, Quality Austria Center d.o.o. poseduje sveobuhvatne specifičnosti poslovnih grana, tehničko i metodološko znanje i iskustvo. Na osnovu ovoga, prate se trendovi, tumače se inovacije i zahtevi sutrašnjice se projektuju na međunarodnom nivou zajedno sa partnerima u telima sa kojima sarađuje i radnim grupama. Postoji svesno prihvaćena srazmerna obaveza ravoja društvene i ekonomske odgovornosti.

Nezavisnost i stabilnost

Quality Austria Center d.o.o. je ekonomski i politički nezavisan i koristi resurse za ojačavanje sopstvene efikasnosti u službi društva.

Igor Panin, dr. vet. med.

General Manager                                                                                                                                                                              Beograd, 23.03.2012.

SAZNAJTE VIŠE

Gore na vrh