Online prijavljivanje i upitnici

Za prijavljivanje ili popunjavanje upitnika možete koristiti formulare u nastavku koje nam možete poslati putem elektronske pošte na office@qa-center.net ili možete popuniti online aktivne prijave dostupne preko padajućeg menija u primarnoj navigaciji – Online prijavljivanje i upitnici.

ucesce na forumu   zadovljstvo forumom   prijava za kurs   zadovoljstvo kursom

U nastavku se nalaze direktni linkovi sa opštim uslovima za obučavanje i sertifikaciju pojedinaca na engleskom jeziku, link za produženje sertifikata kao i za prijavljivanje na kurseve koji se organizuju u Austriji:

 20140701112501-5c4d8924     20131014164720_1

Gore na vrh