Zahtev za izradu ponude

BRC

Brošura na engleskom jeziku

Motivacija i korist

U skladu sa britanskim Food Safety Act iz 1990. godine, trgovci na malo se pored drugih preduzeća u oblasti proizvodnje i prometa hrane obavezuju da se sa odgovarajućom pažnjom odnose prema razvoju, proizvodnji, distribuciji, reklami i prodaji hrane i preduzmu sve neophodne mere opreza.

Ova obaveza obuhvata, na primer, kontrolu preduzeća koja proizvode hranu. To su britanski trgovci na malo godinama samostalno sprovodili na osnovu interno razvijenih standarda. British Retail Consortium (BRC) je 1998. godine razvio i uveo tehnički standard i protokol za firme koje isporučuju hranu sopstvene trgovačke marke (“private label“).

Tehnički, standard koji je razvijen pre svega za isporuku  trgovačke marke, je poslednjih godina primenjen u svim sektorima prehrambene industrije. Na osnovu preciznih podataka o toku sertifikacije i detaljnim pitanjima o različitim tematskim oblastima kontrole proizvođača privatnih marki, zainteresovano trgovinsko preduzeće dobija informacije o bezbednoj proizvodnji hrane. Na taj način se može povećati poverenje potrošača u kvalitet i bezbednost hrane.

Ciljevi

  • Pomoć trgovcima na malo u oblasti ispunjenja zakonskih propisa i potvrda o pridržavanju svih odgovarajućih mera opreza i posvećivanju odgovarajuće pažnje.
  • Zaštita potrošača ovladavanjem znanjem o značajnim opasnostima po zdravlje koje mogu biti izazvane hranom.
  • Veća bezbednost proizvoda i manji rizici od odgovornosti po osnovu proizvoda.
  • Motivacija zaposlenih.
  • Povećanje zadovoljstva korisnika.
  • Osiguranje konkurentnosti.

Ciljna grupa

  • Sve organizacije u oblasti proizvodnje hrane koje proizvode  trgovačke marke.
  • Proizvođači životnih namirnica koji isporučuju u Veliku Britaniju i od kojih se traži da ispune zahteve potrošača u pogledu bezbednosti i kvaliteta.

Kriterijumi

BRC – Global Standard Food, odgovara vodećem dokumentu Global Food Safety Initiative (GFSI), smernice za stvaranje standarda bezbednosti hrane, priznate na polju međunarodne trgovine. Zahtevi su podeljeni u tematske celine koje se moraju ispuniti kako u celini tako i u zahtevanim detaljima.

U BRC standardu su utvrđeni ne samo zahtevi prema organizaciji, već i uslovi koji se odnose na sertifikacione kuće i auditore.

Postoji četvorostepeni sistem klasifikacije. Uspeh audita i konačna klasifikacija zavise od broja i vrste neusaglašenosti.

Zahtevi prema organizacijama obuhvataju pravilnu primenu HACCP sistema, funkcionalan sistem menadžmenta kvalitetom i implementaciju „dobre proizvođačke prakse“. Ispunjenje zakonskih propisa je osnovni preduslov. U slučaju loših rezultata auditi se ponovo obavljaju u roku od 6 meseci.

Saznajte više

 

Gore na vrh