FSSC 22000

Zahtev za izradu ponude

FSSC 22000

Brošura na engleskom jeziku

Šta je FSSC 22000 standard?

FSSC 22000 standard je razvijen od strane Fondacije za sertifikaciju bezbednosti hrane (The Foundation for Food Safety Certification). FSSC 22000 sadrži kompletnu šemu za sertifikaciju sistema bezbednosti hrane koja je zasnovana na ISO 22000 standardu za upravljanje bezbednošću hranom i ISO/TS 22002-1, standardu za prethodno potrebne programe bezbednosti hrane.

Proizvođačima koji su već sertifikovani prema ISO 22000 biće potrebna samo još jedna dodatna revizija u skladu sa ISO/TS 22002-1 kako bi se ispunili zahtevi ovog standarda.

Ciljne grupe

FSSC 22000 je namenjen za proveru i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane za proizvođače hrane koji proizovde ili prerađuju:

 • kvarljive proizvode životinjskog porekla (na primer meso, jaja, mlečne proizvode i proizvode od ribe),
 • kvarljive biljne proizvode (sveže voće i sveže sokove, kandirano voće, sveže povrće, kandirano povrće),
 • proizvode sa dugim rokom trajanja na sobnoj temperaturi (konzervirane proizvode, keks, ulje, vodu za piće, pića, testenine, brašno, šećer, so itd.) i
 • hemijske proizvode za proizvodnju hrane (aditive, vitamine i dr.),

Transport i skladištenje su takođe uključeni.

FSSC 22000 može da se primeni na sve organizacije za proizvodnju hrane u navedenim kategorijama, bez obzira na veličinu i složenost, na to da li su profitne ili ne i da li su javne ili privatne.

Zahtevi

Kako je FSSC 22000 standard zasnovan na ISO 22000 standardu, samim tim uključuje njegove zahteve:

 • Interaktivna komunikacija,
 • Sistem upravljanja,
 • Kontrola procesa,
 • HACCP principi,
 • Preduslovni programi (PRP).

Pored zahteva ISO 22000 standarda, FSSC 22000 uključuje zahteve prethodno potrebnih programa i ISO/TS 22002-1:

 • Izgradnja i izgled zgrade (layout)
 • Raspored prostorija i radnog prostora
 • Komunalne usluge – vazduh, voda, energija
 • Odlaganje otpada
 • Prikladnost opreme, čišćenje i održavanje
 • Upravljanje nabavljenim materijalom i sirovinama
 • Mere za sprečavanje unakrsne kontaminacije
 • Čišćenje i saniranje
 • Kontrola štetočina
 • Higijena osoblja
 • Ponovna upotreba
 • Procedure za povlačenje proizvoda
 • Skladištenje
 • Informacije o proizvodu
 • Osiguravanje hrane i bioterorizam

Koristi

FSSC 22000 predstavlja kombinaciju tri glavne karakteristike:

 • Moćan okvir sistema za upravljanje, u potpunosti integrisan u sistem upravljanja kompanija i u skladu sa drugim aspektima ili standardima, kao što su ISO 9001 i ISO 14001.
 • Integisana meodologija sa HACCP principima i sposobnost da se poboljša efikasnost bezbednosti proizvoda.
 • Upotreba detaljnih smernica, ISO/TS 22002-1, u vezi prethodno potrebnog programa, na zahtev od strane ISO 22000 i uklapanje sa potrebama kupaca.

Druge koristi koje se mogu istaći su:

 • Nezavisnost (u vlasništvu neprofitne fondacije),
 • Višestruki pristup u razvoju i u upravljanju,
 • Međunarodni i ISO svetski kredibilitet, izgrađen kroz odobrenje od strane GFSI,
 • Zajednički jezik kroz svetske standarde, obezbeđujući doslednost u implementaciji i omogućavanje poređenja,
 • Ušteda troškova kroz efikasnost procesa i unapređenje audita,
 • Krajnji cilj FSSC 22000 je da unapredi standarde za bezbednost hrane, i obnovi poverenje potrošača, što predstavlja korist za celu industriju.

Saznajte više

 

Gore na vrh