GFSI

Brošura na engleskom jeziku

GFSI (Global Food Safety Initiative) – Globalna inicijativa za bezbednost hrane

Globalna inicijativa za bezbednost hrane je neprofitna organizacija, formirana u maju 2000.g. Njome upravlja CGF (The Consumer Goods Forum) – Forum za robu široke potrošnje. GFSI je osnovana sa glavnim ciljem da unapredi sisteme bezbednosti hrane kroz upoređivanje postojećih standarda za hranu sa preporukama koje su uspostavili maloprodavci, proizvođači hrane, potrošači i eksperti za bezbednost hrane. Harmonizacija standarda za bezbednost hrane širom sveta bi povećala transparentnost i efikasnost lanca snabdevanja, smanjila troškove i pružila potvrdu o bezbednim proizvodima za potrošače.

Upoređivanje

U okviru GFSI, upoređivanje je procedura na osnovu koje se šema u vezi sa bezbednošću hrane upoređuje sa GFSI vodičem.

Ciljevi

Vizija organizacije je bezbedna hrana za potrošače svuda.

Glavni ciljevi GFSI su:

 • Stvoriti ekvivalentnost i približavanje izmežu efektivnog sistema menadžmenta bezbednošću hrane i smanjenja rizika po bezbednost hrane.
 • Uklanjanje ponavljanja i poboljšanje operativne efikasnosti u globalnom sistemu hrane.
 • Stvoriti celovite i efektivne globalne sisteme hrane.

Sertifikacija

GFSI je priznao nekoliko šema menadžmenta bezbednošću hrane koji ispunjavaju kriterijume u GFSI vodiču koji se redovno ažurira kako bi uvek sadržao smernice na osnovu najbolje prakse. GFSI ne preduzima nikakve aktivnosti sertifikacije ili akreditacije. Umesto toga, GFSI podstiče kompanije da prihvate sertifikaciju od strane trećeg lica prema GFSI priznatim šemama:

 • BRC – globalni standard za bezbednost hrane (peto izdanje),
 • CanadaGAP – kanadski program za bezbednost hrane na farmi,
 • FSSC 22000 – prehrambeni proizvodi i materijali za pakovanje,
 • Global Aquaculture Alliance – standard za preradu hrane iz mora,
 • GLOBALG.A.P.,
 • Global Red Meat Standard (GRMS) – standard za crveno meso,
 • IFS – standard za hranu (verzija 5),
 • PrimusGFS,
 • Safe Quality Food.

SAZNAJTE VIŠE

Gore na vrh