ISO 22000

Zahtev za izradu ponude

ISO 22000

Brošura na engleskom jeziku

Motivacija i korist

Nedostatak higijene i negativan uticaj po bezbednost hrane mogu da dovedu do posledica i oboljenja opasnih po život. Osim toga, gubici prouzrokovani kvarenjem hrane i štetom prilikom skladištenja dostižu nezamislive razmere.

Standard ISO 22000 je sistem menadžmenta za bezbednost hrane. Određuje zahteve koje organizacije moraju da ispune u celokupnom lancu proizvodnje i prometu hrane. Zbog toga, ovaj standard specificira zahteve koje sistem menadžmenta za bezbednost hrane mora da ispuni, da bi se osigurali bezbedni proizvodi za krajnjeg potrošača i povećalo zadovoljstvo korisnika. ISO 22000 je usaglašen standard za sve organizacije širom sveta, u celokupnom lancu proizvodnje i prometu hrane.

Standard ISO 22000 mogu primeniti sve organizacije u oblasti proizvodnje i prometu hrane, uključujući proizvodnju stočne hrane i poljoprivredu. Ovaj standard međusobno kombinuje priznate ključne elemente za bezbednost hrane, kao što su interaktivna komunikacija, upravljanje sistemima, kontrola procesa, HACCP načela i takozvane preduslovne programe (prerequisite programs – PRP).

Komunikacija duž lanca proizvodnje i prometa hrane mora obezbediti da se na svakoj stepenici prepoznaju opasnosti po zdravlje izazvane hranom i da se takvim rizicima može u dovoljnoj meri upravljati. Preduslov za to je jasna podela zadataka i uloga, radi efikasne interaktivne komunikacije duž celokupnog lanca proizvodnje i prometa hrane, kako bi se krajnji potrošači snabdeli bezbednom hranom.

Ciljevi

  • Poboljšanje bezbednosti hrane,
  • Poboljšanje kvaliteta proizvoda,
  • Jačanje zaštite i poverenja potrošača,
  • Povećanje troškovne efikasnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane (ušteda),
  • Interaktivna komunikacija,
  • Menadžment sistemima, kontrola procesa i
  • Sprovođenje takozvanih preduslovnih programa kao osnove funkcionalnog HACCP sistema

Ciljna grupa

  • Organizacije u celokupnom lancu proizvodnje i prometa hrane (poljoprivredni proizvođači, proizvođači stočne hrane i namirnica, proizvođači aditiva i pomoćnih sredstava u preradi, dobavljači, trgovci na malo, ugostiteljski objekti i catering preduzeća, davaoci usluga i logistička preduzeća) i
  • Organizacije izvan Evrope koja moraju da dokažu da ispunjavaju evropske standarde.

Kriterijumi

Primena standarda ISO 22000 je posebno osmišljena za organizacije koje teže ciljanom, logičnom i integrisanom sistemu menadžmenta u oblasti bezbednosti hrane, više od onog koji je uobičajeno propisan zakonom. Sistem propisuje da organizacija, sa svojim sistemom menadžmenta u oblasti bezbednosti hrane, mora ispunjavati sve primenjive i pravne zahteve u vezi bezbednosti hrane.

Prilikom analize opasnosti organizacija utvrđuje kojom kombinacijom preduslovnih programa  (PRP) i operativnih preduslovnih programa (operational PRP), uključujući i HACCP plan, treba da bude garantovano ovladavanje opasnostima.

Postoje dve vrste PRP. Sa jedne strane, to su infrastruktura i programi održavanja, a sa druge strane operativni PRP. Tu spadaju, između ostalog, lična higijena, čišćenje i dezinfekcija, uništavanje štetočina i mere za sprečavanje međusobne kontaminacije.

Standard ISO 22000 uvažava principe Codex Alimentarius-a gde se u Aneksu C upućuje na dokumente  sa primerima preventivnih mera. Ono što je upadljivo u strukturi je namerno oslanjanje na standard ISO 9001. Na taj način je moguća integracija sistema menadžmenta bezbednošću hrane sa sistemom menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001.

Saznajte više

 

 

Gore na vrh