ISO 9001

Zahtev za izradu ponude

ISO 9001

Brošura na engleskom jeziku

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom – zahtevi je definitivno najuspešniji standard Međunarodne organizacije za standardizaciju.

Standard koji je prvobitno bio zamišljen za globalno usaglašavanje ugovornih standarda za velike i javne naloge u 1987. godini, od trenutka nastajanja, nije prvobitno bio preispitivan od strane korisnika, već od nezavisne treće strane.

Sertifikacija sistema, kao sredstvo u globalnoj trgovini, postala je svetski fenomen po izdavanju standarda ISO 9001.

Već od prvog izdanja 1994. godine, standard je prepoznat kao „state of the art“, čije zahteve može ispuniti svaka poslovna branša. Kao evropski standard, on je postao važna alatka novih EU direktiva u jačanju zajedničkog evropskog tržišta.

Motivacija i korist

Postoje mnogi razlozi koji govore u korist uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:

  • Pojačana orijentisanost ka korisnicima i razumljivo povećanje zadovoljstva korisnika
  • Znatno smanjenje broja reklamacija
  • Pristup orijentisan ka procesu
  • Značajno smanjenje troškova procesa i skrivenih troškova
  • Podsticanje organizacionog razvoja i interne komunikacije
  • Motivacija zaposlenih
  • Bitan porast svesti o odgovornosti zaposlenih
  • Znatna ušteda troškova i štednja resursa
  • Razumljivo povećanje vrednosti organizacije
  • Značajan doprinos obezbeđenju „know-how
Koraci tokom sertifikacije organizacija

Koraci tokom sertifikacije organizacija

Ciljevi

Sa ISO 9001 zadovoljstvo korisnika i orijentisanost ka procesu postaju glavni kriterijumi uspešnosti sistema menadžmenta kvalitetom. Osim toga serija standarda sadrži minimalne zahteve u odnosu na ocenu sistema menadžmenta kvalitetom i dokumentaciju (Priručnik menadžmenta kvalitetom). Sa izlaskom nove verzije standarda ISO 9001:2008 prvi put se u uvodu zahteva menadžment rizikom. Nova verzija standarda koja će sadržati drastične izmene i dodatne nove zahteve očekuje se u toku 2015. godine.

Ciljne grupe

Serijom standarda ISO 9000 je postignuto da se kao svetski standard uspostave obeležja kvaliteta organizacije nezavisno od branše i veličine preduzeća.

Osam principa ISO 9001

Osam principa menadžmenta kvalitetom je namenjeno  rukovodstvu, koje ih može iskoristiti za unapređenje efikasnosti organizacija. Istovremeno, ovi principi čine osnovu standarda serije ISO 9000, koji se odnose na sistem menadžmenta kvalitetom.

1. Zadovoljstvo korisnika

Kompanije zavise od korisnika, te bi stoga trebalo da se potrude da razumeju trenutne i buduće zahteve korisnika. Kompanije bi trebalo da ispune zahteve korisnika i da teže da prevaziđu njihova očekivanja.

2. Liderstvo

Lideri definišu svrhu postojanja i smer kojim će se kompanija kretati. Lideri bi trebalo da stvore i održe interno okruženje takvim da zaposleni budu u mogućnosti da postignu ciljeve organizacije.

3. Uključivanje zaposlenih

Zaposleni čine suštinu organizacije te njihovo uključivanje omogućava da se njihove sposobnosti koriste za dobrobit kompanije.

4. Procesni pristup

Željeni rezultat se može efikasnije postići ako se svim aktivnostima i pripadajućim resursima upravlja kao procesima.

5. Sistemski pristup menadžmentu

Identifikacija, razumevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sistemom doprinosi efektivnosti i efikasnosti u ispunjenju ciljeva kompanije.

6. Stalno poboljšavanje 

Stalno poboljšavanje ukupnih performansi kompanije treba da bude njen stalni cilj.

7. Činjenični pristup u donošenju odluka 

Efektivne odluke se zasnivaju na analizi podataka i informacija.

8. Odnosi sa dobavljačima uz obostranu korist

Kompanija i njeni dobavljači su međusobno zavisni a njihovi uzajamno korisni odnosi povećavaju sposobnost obe strane da stvore vrednost.

 

Saznajte više

 

Gore na vrh