KURS – Menadžeri sistema kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Detaljnije

NOVO! Menadžer kvaliteta sa fokusom za bezbednost hrane

Detaljnije

KURS – Menadžeri rizika

#ISO31000 Publicerat av Quality Austria Center d.o.o. den 15 april 2016

Detaljnije

KURS – Menadžer bezbednosti informacija

Detaljnije

KURS – ISO 22000 i FSSC 22000

Detaljnije

KALENDAR OBUKA – jesen 2016.

 

Detaljnije