7. qualityaustria Forum: Prezentacije

Bosanka Dodić, Siemens Beograd Prezentacija →Integrisani menadžment sistem Igor Panin, QAC Beograd Prezentacija→ISO/DIS 45001 Prezentacija→SA8000® Igor Stevkovski, CIS Certification and Information Services Prezentacija→ISO/IEC 20000  Jelena Cice, QAC Beograd Prezentacija→Risk Scan Milica Sekulić, QAC Beograd Prezentacija→Audits with inovative approach Pavlica Papović, MPC Holding Beograd Prezentacija→Izazovi u primeni ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 Vladimir Surčinski, QAC Beograd Prezentacija→Food Fraud […]

Detaljnije

KURS – Menadžeri sistema kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Detaljnije

NOVO! Menadžer kvaliteta sa fokusom za bezbednost hrane

Detaljnije

KURS – Menadžeri rizika

#ISO31000 Publicerat av Quality Austria Center d.o.o. den 15 april 2016

Detaljnije

KURS – Menadžer bezbednosti informacija

Detaljnije

KURS – ISO 22000 i FSSC 22000

Detaljnije